Odaberi jezik:

Rehabilitacija

1Aw

Psihosocijalna rehabilitacija ovisnika

Osnovni cilj projekta je doprijeti do što većeg broja ovisnika, motiviranje ovisnika na promjenu stila života, odnosno odluke za odlazak na program psihosocijalne rehabilitacije u San Patrignano i četverogodišnja rehabilitacija ovisnika. Projekt odgovara na potrebe ovisnika o opojnim drogama, alkoholu i kockanju koji se odluče na liječenje. Ovim projektom im se omogućuje besplatna višegodišnja psihosocijalna rehabilitacija u terapeutskom centru San Patrignano. U provedenim aktivnostima ovog projekta tijekom 15 godina sudjelovalo je  preko 1300 korisnika. Kroz ovaj projekt, godišnje se odradi oko 200 sati kolokvijalnih razgovora, savjetovanja, individualnih kolokvija i telefonskih savjetovanja te oko 20 putovanja u San Patrignano. Projekt se provodi u suradnji sa Gradom Splitom i Varaždinskom županijom.

           1AAw

METODE LIJEČENJA

Priprema za ulazak

Korisnici koji se žele uključiti u terapijski program u San Patrignanu prolaze kolokvijske sastanke u udruzi koji imaju za cilj procjeniti volju, motivaciju i opće stanje korisnika kao i njegov kapacitet da se upusti u jedan ovako zahtjevan program. Na kolokvijima sudjeluju roditelji i članovi obitelji korisnika. Duljina pripreme nije precizno utvrđena već ovisi o pojedincu i svakoj pojedinoj situaciji.

Obrazovni program 

Terapijski program je zasnovan na edukaciji i rehabilitaciji. Ovisnike ne prihvaćamo kao bolesnike te se ne koriste farmakološki tretmani za ovisnost nego im pomažemo psihološkim i psihijatrijskim tretmanima koje smatramo potrebnim u svakom pojedinačnom slučaju.

Individualni program

Program liječenja je personaliziran i varira u skladu s različitim karakteristikama i potrebama svakog pojedinca. Tu dakle, nema terapijskog šablona ili precizno utvrđenog vremenskog perioda. Međutim s obzirom da je neophodna radikalna promjena kod korisnika kako bi došlo do izliječenja radi se o dosta dugom vremenskom periodu. Minimalno trajanje programa je tri godine.

Važnost grupe

Kada korisnika prihvatimo u program, uključimo ga u jedan od sektora na koje je podijeljen San Patrignano. Povjeravamo ga osobi koja je duži vremenski period u programu koji postaje njegov mentor i prati njegovo napredovanje iz dana u dan tijekom prve godine programa. Smještamo ga u sobu zajedno sa mentorom i drugim korisnicima. Svaka soba ima svoju odgovornu osobu kao što svaki sektor ima jednog ili više edukatora – voditelja. To je skupina s kojom korisnik živi svakodnevno unutar San Patrignana.

Programski ciklusi

Osobni rast, tj. napredak kod svakog korisnika se događa kroz svakodnevne interakcije sa ostalim korisnicima i odgovornim osobama sektora. Kroz ovakve aktivnosti na površinu izlaze problemi svakog pojedinog korisnika koji se analiziraju i rješavaju. Korisniku se tijekom programa malo, po malo pridaju sve veća zaduženja, kako unutar svog sektora, tako i u svakodnevnim aktivnostima zajednice (sportske, umjetničke, kulturne…). S vremenom korisnik postaje mentor drugoj, novopridošloj osobi kojoj je potrebna pomoć. Ovakvom metodom se korisnici u zajednici oporavljaju dan za danom, vraćaju samopouzdanje i osjećaju zadovoljstvo jer su na korist sebi i drugima, te doživljavaju život na realan, lucidan način koji je u potpunosti suprotan od onoga pod utjecajem droga. Pravila života se po ničemu ne razlikuju od civilnog suživota poštujući sebe, druge i sam prostor u kojem se živi.

Osposobljavanje i školovanje

San Patrignano ima više od 50 sektora različitih profesija gdje se korisnici obučavaju, stječu znanje i vještine, napreduju u samopoštovanju i međuljudskim odnosim kako bi bili što spremniji za reintegraciju u civilno društvo. Omogućen im je nastavak ranije započetog školovanja, ali i studiranja, od osnovne škole do fakulteta.

Odnos s obitelji

Tijekom programa nastoji se uskladiti, odnosno izgraditi novi, zdravi odnos korisnika s članovima njegove obitelji. U početku je korisnik razdvojen od obitelji oko godinu dana te se komunikacija održava dopisivanjem. Nakon godinu dana obitelji dolaze u posjetu korisniku i to svakih 5-6 mjeseci po dva dana. Posjete se organiziraju preko udruge. Članovi obitelji za vrijeme korisnikovog boravka u zajednici paralelno prolaze program edukacije u našoj udruzi. Tijekom zadnje godine programa korisnik dolazi 2-3 puta na dopust kući od po 10 dana prije definitivnog napuštanja zajednice.

Besplatna usluga

Sve usluge San Patrignana i udruge su u potpunosti besplatne, kako za korisnike, tako i za članove njihovih obitelji. Udruga se financira putem javnih natječaja, članarine i donacijama, te nije u sustavu PDV-a.

Udruga San Patrignano, Doverska 35, 21000 Split