Odaberi jezik:

O udruzi

 

Udruga je osnovana 1997.godine u Splitu od strane građana kao odgovor na epidemiju heroinske ovisnosti koja je zahvatila Split devedesetih godina prošlog stoljeća. Državne ustanove su bile zatečene novonastalom situacijom i nisu pružile pravo rješenje za ovisnike. Udruga je korisnicima omogućila dugogodišnje liječenje u centru San Patrignano u Italiji.

Rad udruge je baziran na volonterstvu i ideja je da sa što manje financijskih sredstava ostvarujemo što bolje rezultate. Država nudi ovisnicima liječenje u domovima socijalne skrbi koje je izrazito skupo, košta Državni proračun 50.000,00 kn po ovisniku godišnje te su Državne ustanove primorane kratiti duljinu rehabilitacijskog programa što u konačnici utječe negativno na rezultat. U San Patrignanu program traje duplo duže (minimalno 3 godine) i u potpunosti je besplatan. Kako za korisnike, tako i za članove njihovih obitelji i Republiku Hrvatsku. Do danas je u aktivnostima udruge sudjelovalo više od 4000 osoba. Samostalnom rehabilitacijom ovisnika smo kroz ovih 20 godina Državnom proračunu uštedjeli više od 80 milijuna kuna.

Udruga San Patrignano Split  je nevladina humanitarna organizacija koja je osnovana radi interesa i potreba građana u cilju borbe protiv širenja narkomanije među mladima u najširem smislu, preventivnog suzbijanja narkomanije, psihosocijalne rahabilitacije ovisnika, odnosno njihove resocijalizacije nakon završenih programa odvikavanja u terapijskim zajednicama, edukacije mladih i roditelja na unaprjeđenju temeljnih djelatnosti te izradi programa koji aktivno doprinose kreativnom rješavanju problema ovisnosti na području Republike Hrvatske.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području zdravstva i socijalne skrbi.

Udruga San Patrignano, Doverska 35, 21000 Split